hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

เปิดชั้นหนังสือ Hometown Cha-Cha-Cha หัวหน้าฮงอ่านอะไร?

ส่งท้ายซีรีส์ Hometown Cha-Cha-Cha กับการ ‘เปิดชั้นหนังสือ ของหัวหน้าฮง เมื่อหนังสือสามารถบ่งบอกตัวตนหรือความรู้สึกของเจ้าของได้ ดูซีรีส์ให้ซีเรียส จึงรวบรวมหนังสือ 9 เล่ม (เท่าที่ซูมเห็น) ในซีรีส์มาให้ดูกันว่า หนังสือไม่ใช่เพียงพร็อพประกอบฉาก แต่มันคือหนึ่งในการร้อยเรียงตัวตนของคาแรกเตอร์ ‘ฮงดูชิก’ ด้วยเช่นกัน

hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

1. 월든

หนังสือที่ทำให้แฟนซีรีส์ซื้อมาอ่านตามเป็นเล่มแรก Walden หรือชื่อภาษาไทย วอลเดน: คืนชีวิตสู่ห้วงสงบภายใน ผลงานของนักคิดนักเขียนชาวอเมริกัน Henry David Thoreau ที่ตั้งคำถามกับคนอ่านว่า ‘เราเกิดมาทำไม เราอยู่ไปเพื่ออะไร และเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วหรือยัง’

2. 프로이트

หนังสือชื่อสั้นที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Freud ผลงานของนักเขียนและศาสตราจารย์ชาวเกาหลี คังอึงซอบ ที่มีความสนใจด้านจิตวิเคราะห์ และผ่านภาควิชาจิตวิเคราะห์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Montpellier III ประเทศฝรั่งเศส ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตและความคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
3. 문화를 넘어서

หรือชื่อภาษาอังกฤษ Beyond Culture หนังสือเล่มที่ 3 จาก 4 (The Silent Language, The Hidden Dimension, Beyond Culture, The Dance of Life) ของ Edward Hall นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันและนักวิจัยข้ามวัฒนธรรม โดย Beyond Culture เป็นหนังสือที่ผู้เขียนใช้แนวทางของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยอิงจากข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาและจิตวิทยาพื้นฐาน (จิตวิเคราะห์)

hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

4. 헤어진 사람의 품에 얼굴을 묻고 울었다

‘จูบแรกรสชาติเหมือนโคลน แสงแดด และกุหลาบ’ หนึ่งในบทกวีจากหนังสือชื่อยาวที่แปลความหมายเป็นภาษาไทยได้ว่า ‘ฉันซบหน้าในอ้อมแขนของคนที่แยกทางกันและร้องไห้’ ของกวีและนักวิจารณ์ ชางซอกจู โดยบทกวีในเล่มแบ่งออกเป็น 4 ส่วน และ ‘จูบ’ อยู่ในส่วนที่ 1 ที่มีชื่อว่า ‘ช่วงเวลาที่ดีหายไปและสิ่งที่จากไปไม่กลับมา’
hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

5. 사람은 무엇으로 사는가

อีกหนึ่งหนังสือที่มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่มีชื่อว่า มนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร ของ Leo Tolstoy นักประพันธ์ กวี และนักคิดชาวรัสเซีย เล่าเรื่องราวของเทวทูตที่ตกสวรรค์จากโทษฐานที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า จึงต้องลงมารับโทษที่โลกมนุษย์ และเรียนรู้ว่ามนุษย์อยู่ได้ด้วยอะไร

6. 헤드스페이스

หนังสือที่ใช้ชื่อทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Headspace ของ Andy Puddicombe นักพูดและนักเขียน เจ้าของแอปพลิเคชันชื่อเดียวกับหนังสือ โดย Headspace เป็นหนังสือที่พูดถึงการทำสมาธิแบบพัฒนาตนเองซึ่งเหมาะสำหรับชีวิตสมัยใหม่ที่เข้าใจง่ายและง่ายต่อการปฏิบัติ ซึ่งเป้าหมายของการทำสมาธิแบบ Headspace คือการทำให้ผู้คนได้ลองทำสมาธิสักครั้ง
hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

7. 대머리 여가수

‘นักร้องหญิงหัวล้าน’ คือชื่อหนังสือที่แปลตรงตัวจากภาษาเกาหลี หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Bald Soprano หนังสือที่รวมบทละคร 3 เรื่องของ Eugène Ionesco นักเขียนบทละครชื่อดังชาวโรมาเนีย-ฝรั่งเศส โดยภายในเล่มประกอบด้วยบทละครอย่าง La Cantatrice Chauve (The Bald Soprano), La lecon (The Lesson) และ Les chaises (The Chairs)

hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

8. 에코의 초상

“การปฏิเสธเป้าหมายของคุณคืองานของผม” คือท่อนหนึ่งของบทกวี ‘คนเฝ้าประตู’ จากหนังสือที่ชื่อมีความหมายว่า Portrait of Echo โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทกวีของ คิมเฮงซุก กวีและนักเขียนชาวเกาหลี ที่สื่อถึงการยอมรับชะตากรรมของ ‘เสียงสะท้อน’ ที่เป็นดั่งภาพเหมือนของตัวตน

hometown-cha-cha-cha-hongbanjang-books

9. 에로티즘

ปิดท้ายกับหนังสือที่ไม่เคยปรากฏชัดในซีรีส์ แต่เป็นหนังสือที่หัวหน้าฮงบอกว่าอยากซื้อให้หมอฟันฮเยจิน กับหนังสือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Erotism หรือ ‘กามารมณ์’ ของ Georges Bataille นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ที่จำแนกกามารมณ์ของมนุษย์ออกมาว่าไม่ได้มีเพียงแค่ทางกายภาพเท่านั้น แต่กามารมณ์ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงศาสนาได้อีกด้วย

ติดตามเนื้อหาสนุกๆ ของ ‘ดูซีรีส์ให้ซีเรียส’ ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook: TheSeriousSeries.TH
Twitter: TheSeriousSerie
YouTube: The Serious Series
Website: Theseriousseries.com
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่ Link นี้