Reply 1988 ซีรีส์ที่มีการสอดแทรกแนวคิดการต่อสู้เพื่อ ‘ประชาธิปไตย’ ของวัยรุ่น

ช่วงหนึ่งของซีรีส์ Reply 1988 แสดงให้เห็นว่าเมื่อพูดถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้ว เราคงต้องต่อสู้ยาวนาน และอย่าได้ท้อถอย

PASINEE P.

October 20, 2020
1 32 33