doctor-lawyer-medical-license

Doctor Lawyer ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ ถ้าถูกเพิกถอน จะกลับมาเป็นหมอได้อีกไหม?

ใกล้จะเข้าสู่ช่วงกลางของซีรีส์ Doctor Lawyer แต่ความสนุกก็ยังไม่มีลด โดยใน EP.5-6 ได้มีการเน้นถึงคดีความผิดพลาดทางการแพทย์ และผลจากความผิดพลาดนั้นได้นำไปสู่การ ‘ถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์’ หรือ 의사면허 ในภาษาเกาหลี นำมาซึ่งความสงสัยอย่างยิ่งว่าในประเทศเกาหลีนั้น แพทย์ที่ทำผิดพลาดแบบไหนจึงจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต และถ้าโดนเพิกถอนแล้ว ชีวิตที่เหลือของพวกเขาบนเส้นทางอาชีพจะเป็นอย่างไร?

ความผิดทางการแพทย์ในซีรีส์เกาหลีมักมีให้เห็นอยู่ในซีรีส์แนวการแพทย์หลายเรื่อง อย่างเช่น Life (2018), Doctor Prisoner (2019), Doctor John (2019), Doctor Romantic 2 (2020) และ โดยเฉพาะในซีรีส์ Doctor lawyer ตัวละคร ฮันอีฮัน (รับบทโดย โซจีซบ) เขาคือแพทย์ที่เปลี่ยนสายอาชีพมาเป็นทนายความ หลังจากการถูกถอดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์นั่นเอง

หลายๆ คนคงสงสัยแล้วว่าหมอที่ทำผิดพลาดทางการแพทย์แบบไหนถึงจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต? มีระยะเวลากำหนดหรือไม่? จะมีโอกาสกลับมาประกอบอาชีพแพทย์อีกไหม? และสามารถขอใบประกอบวิชาชีพแพทย์ได้อีกหรือไม่ วันนี้ ดูซีรีส์ให้ซีเรียส จะพาไปไขข้อสงสัยนี้พร้อมๆ กัน

doctor-layyer-medical-license

ใบอนุญาตสำคัญยังไง?

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ก็เหมือนกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะทางที่สำคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ฯลฯ  โดยผู้ที่จะประกอบอาชีพแพทย์ในเกาหลีจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตนี้

สำหรับตัวละคร ฮันอีฮัน ที่เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางทรวงอกและทั่วไปที่ต้องผ่านใบประกอบวิชาชีพแพทย์และใบรับรองแพทย์เฉพาะทางทั้งสองสาขา โดยในประเทศเกาหลี การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์กำหนดให้ต้องจบจากคณะแพทย์ก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะต้องผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ของประเทศเกาหลี (의사국가시험) โดยมักจะสอบกันช่วงปีที่ 6 ในเทอมสุดท้ายก่อนจบคณะแพทย์ 

แบ่งการสอบออกเป็น 2 พาร์ตคือ 
1. พาร์ตเขียน โดยมีเกณฑ์ผ่านคือ 60% เมื่อรวมทุกวิชา และแต่ละวิชาต้องได้ตั้งแต่ 40% ขึ้นไป
2. พาร์ตปฏิบัติ โดยพิจารณาผ่านโดยอาจารย์แพทย์ และจะต้องผ่านทั้งสองพาร์ตจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์มา 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จะไม่ต้องต่ออายุ แม้ว่าจะได้รับใบอนุญาตมานานขนาดไหนก็ตาม เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์และเรียนจบเฉพาะทางในสาขาที่สนใจเป็นเวลา 3-4 ปีตามสาขาที่เรียนแล้วจึงจะสามารถสอบเอาใบรับรองแพทย์เฉพาะทางได้ตามลำดับ

ในส่วนของแพทย์ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยต่างชาติก็สามารถที่จะขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศเกาหลีได้เช่นกัน โดยจะต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ของประเทศนั้นๆ ก่อน โดยจะต้องยื่นร่วมกับเอกสารรับรองการเรียน (Transcript) 

และเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามนี้ครบแล้ว จะต้องผ่านการสอบเตรียมแพทย์ของประเทศเกาหลี (의사예비시험) ซึ่งเป็นการสอบที่จัดขึ้นเฉพาะแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างชาติ โดยแบ่งออกเป็นพาร์ตเขียนและปฏิบัติ ซึ่งเมื่อสอบผ่านแล้วจะได้สิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ของประเทศเกาหลี เมื่อสอบผ่านจึงจะได้รับใบอนุญาตเช่นเดียวกัน และสามารถสอบใบรับรองแพทย์เฉพาะทางต่อได้ตามลำดับ

doctor-layyer-medical-license

เมื่อใบอนุญาตสามารถเพิกถอนได้

ฮันอีฮันถูกเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ตามมาตราที่ 65 ที่ว่าด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตและการออกใหม่ กล่าวเอาไว้ว่า “กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสามารถเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ได้จากเหตุข้อใดข้อหนึ่งจากเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้”

1. กรณีทำการรักษาพยาบาลในช่วงพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกพักใบอนุญาต 3 ครั้งขึ้นไป  จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลา 2 ปี
2. กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต  จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี
3.กรณีให้ยืมใบอนุญาต จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี
4. กรณีที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์โดยใช้เวชภัณฑ์แบบฉีดแบบใช้แล้วทิ้ง จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี
5. กรณีให้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ทำการผ่าตัด การถ่ายเลือด หรือการวางยาสลบ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ หรือหากบุคลากรทางการแพทย์ที่กระทำหน้าที่เกินใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ที่มี จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี
ใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนสามารถออกใหม่ได้

แม้ว่าใบอนุญาตจะถูกเพิกถอนแล้ว กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการอาจออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ใหม่ได้ หากสาเหตุของการเพิกถอนหมดไป หรือมีการปรับปรุงตัวที่ชัดเจน 

โดยจะสามารถขอใบอนุญาตได้ใหม่เมื่อพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดเพิกถอนข้างต้น ส่วนในกรณีมีความผิดตามกฎหมายการแพทย์ที่มีโทษจำคุกชัดเจน และถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จะสามารถขอใบอนุญาตได้ใหม่เมื่อพ้นระยะ 3 ปี 

เมื่อไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นกับอาชีพใหม่

เมื่อเราพิจารณาในกรณีของฮันอีฮัน เขาถูกตั้งข้อหาประมาทเลินเล่อทางการแพทย์ และถูกตัดสินจำคุก 2 ปี แต่ได้รับการรอลงอาญา 2 ปีเช่นกัน ซึ่งความผิดที่มีโทษจำคุกชัดเจน และถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ เขาสามารถที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ใหม่อีกครั้งในอีก 3 ปี และจากการรวบรวมการขอใบอนุญาตใหม่ 10 ปีย้อนหลัง พบว่า 98% ของแพทย์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะได้รับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ใหม่อีกครั้ง

ที่จริงฮันอีฮันไม่จำเป็นต้องไป Law School และเทิร์นมาเป็นทนายก็ได้ เพราะรอแค่ 3 ปีก็จะกลับมาทำอาชีพแพทย์ได้ดังเดิม แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ การไปเรียน Law School ก็อาจช่วยให้เขาได้ความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งความรู้เท่าทันด้านกฏหมาย เป็นสิ่งที่ฮันอีฮันรู้แล้วว่ามันสำคัญไม่แพ้กัน ในการจะช่วยชีวิตใครสักคนหนึ่ง

‘หมอที่กลายมาเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญคดีทางการแพทย์’ นอกจากจะพยายามเปิดเผยเบื้องหลังความจริงการผ่าตัดหัวใจที่ผิดพลาดในครั้งนั้นแล้ว ฮันอีฮันจะยังคอยปกป้องบุคคลต่างๆ ที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนที่ตัวเองเคยเจอในอดีตได้ด้วยเช่นกัน

doctor-layyer-medical-license

เรื่องโดย ธนัชชา เหมืองหม้อ
อ้างอิง:
namu.wiki, docdocdoc.co.kr, glaw.scourt.go.kr, 129.go.kr

ติดตามเนื้อหาสนุกๆ ของ ‘ดูซีรีส์ให้ซีเรียส’ ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook: TheSeriousSeries.TH
Twitter: TheSeriousSerie
YouTube: The Serious Series
Website: Theseriousseries.com
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่ Link นี้