D.P. ซีซัน 2 ถึงเวลาลุกขึ้นสู้แล้วพี่น้อง!

D.P. 2 การเปลี่ยนแปลงเพื่อต่อต้านอำนาจที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากจุดเล็กๆ หรือตัวเราเองนี่แหละ ที่ทนเห็นความไม่ถูกต้อง ไม่ยุติธรรม ไม่ได้อีกต่อไป

PASINEE P.

August 5, 2023