Youn Stay รายการวาไรตี้ที่ดูแล้วต้องพูดว่า ‘อยากไปเกาหลี’ รอบที่ล้าน

Youn Stay วาไรตี้เกาหลีโดย PD นายองซอก ถ้าเคยบ่นกับเพื่อนว่าอยากไปเกาหลีมาแล้วร้อยรอบ เมื่อได้ดูรายการนี้แล้วจะต้องพูดอีกซ้ำๆ เป็นรอบที่ล้าน!

PAT

January 23, 2021