The First Responders ซีรีส์สอนวิธีเอาตัวรอดจากวิกฤตที่คิดไม่ถึง!

The First Responders เป็นซีรีส์ที่เล่าถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยแรกในเหตุการณ์ร้ายแรง โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

PASINEE P.

November 29, 2022