เจ็บตรงไหนก็รักษาที่ใจ Poong, the Joseon Psychiatrist จิตแพทย์โชซอนที่จะมาฮีลลิ่งใจคนกรุง

Poong, the Joseon Psychiatrist เรื่องราวของหมอฝังเข็มยุคโชซอนที่ไม่ได้รักษาอาการป่วยทางกายเพียงอย่างเดียว แต่จะรักษาบาดแผลทางจิตใจด้วย

PASINEE P.

July 14, 2022