มากินรามยอนที่บ้านฉันไหม? รู้จักความหมายของประโยคเชิญชวนที่ใครได้ยินก็ใจสั่น

มากินรามยอนที่บ้านฉันไหม? ประโยคชวนใจหวิว กับการชวนกินอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่อย่างที่พูด จุดเริ่มต้นของประโยคที่ว่านี้คืออะไรกันแน่!

PASINEE P.

May 5, 2022