The Raincoat Killer สารคดีฆาตกรต่อเนื่อง เมื่อโลกสร้างปีศาจชื่อ ยูยองชอล

The Raincoat Killer สารคดีของ Netflix เรื่องล่าสุดที่ต้องบอกว่าเศร้า หลอน หดหู่ เจ็บปวด แต่ก็ทำให้รู้พื้นฐานจิตใจคนเกาหลีกับคดีสะเทือนขวัญนี้

PASINEE P.

October 26, 2021