My Mister ความละเอียดของอาชีพวิศวกร ที่เล่าผ่านตัวละคร พัคดงฮุน

My Mister เรื่องราวของคนธรรมดาสองคนที่ได้เข้ามาเยียวยาชีวิตกันและกัน ชวนมารู้จักอาชีพ วิศวกรโครงสร้าง ของ พัคดงฮุน ตัวเอกของเรื่องนี้

PASINEE P.

January 8, 2023