เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.13

홍반장 뭐 먹어요? หัวหน้าฮงกินอะไร? กางเมนู ‘หัวหน้าฮง’ แบบหมดเปลือก! รวมศัพท์อาหารพร้อมวิธีสั่ง เตรียมพร้อมม็อกบังที่กงจิน!

PAT

September 20, 2021

หัวหน้าฮงกินอะไร? รวมศัพท์อาหารพร้อมวิธีสั่ง เตรียมพร้อมม็อกบังที่กงจิน!

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.13 홍반장 뭐 먹어요? หัวหน้าฮงกินอะไร? กางเมนู ‘หัวหน้าฮง’ รวมศัพท์อาหารพร้อมวิธีสั่ง พร้อมม็อกบังที่กงจิน!

PAT

September 20, 2021

계절 (คเย-จอล) รวมศัพท์เกาหลี 4 ฤดู ผ่าน 4 ตัวละครจาก Hospital Playlist

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.12 계절 ศัพท์เกาหลี 4 ฤดู ผ่าน 4 ตัวละคร Hospital Playlist พร้อมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย และเกมทายชื่อ ‘ซีรีส์ 4 ฤดู’!

PAT

September 17, 2021

치과 (ชี-กวา) เก็บศัพท์ ‘ทันตะ’ ผ่าน ‘หมอฮเยจิน’ จาก Hometown Cha-Cha-Cha

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.11 치과 รวมคำศัพท์สายทันตะ! รวบตึงตั้งแต่คำเรียกฟันน้ำนมไปจนถึงหมอฟัน ทำไมหัวหน้าฮงถึงเรียกหมอฮเยจินว่า “ชีกวา!”

PAT

September 13, 2021

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.11

치과 รวมคำศัพท์สายทันตะ! ผ่าน ‘หมอฮเยจิน’รวบตึงตั้งแต่คำเรียกฟันน้ำนมไปจนถึงหมอฟัน ทำไมหัวหน้าฮงถึงเรียกหมอฮเยจินว่า “ชีกวา!”

PAT

September 13, 2021

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.10

아버지! ชวนสังเกตคำว่า ‘พ่อ’ จากซีรีส์ อาปา, อาบอจี, อาบอนิม ฯลฯ ได้ยินคำไหนบ่อยสุด? พร้อมแชร์เคล็ดไม่ลับ เก็บศัพท์เกาหลีด้วยตัวเอง!

PAT

September 10, 2021

아버지 (อา-บอ-จี) รวม 5 คำเรียก ‘พ่อ’ ในภาษาเกาหลี

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.10 아버지 คำว่า ‘พ่อ’ จากซีรีส์ อาปา, อาบอจี, อาบอนิม ฯลฯ ได้ยินคำไหนบ่อยสุด? พร้อมแชร์เคล็ดไม่ลับ เก็บศัพท์เกาหลีด้วยตัวเอง!

PAT

September 10, 2021

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.9

홍반장 ไม่เลือกงานไม่ยากจน! รวมอาชีพของหัวหน้าฮงในภาษาเกาหลี พร้อมซูมศัพท์จากใบอนุญาตสารพัดช่างของฮงบันจังที่นี่ที่เดียว!

PAT

September 6, 2021

홍반장 (ฮง-บัน-จัง) 20 อาชีพของหัวหน้าฮง จาก Hometown Cha-Cha-Cha

เปิดซับศัพท์เกาหลี EP.9 홍반장 รวมอาชีพของหัวหน้าฮงในภาษาเกาหลี พร้อมซูมศัพท์จากใบอนุญาตสารพัดช่างของฮงบันจังที่นี่ที่เดียว!

PAT

September 6, 2021
1 2 3