The Auditors ชินฮากยุน รวมทีมกับ อีจองฮา ตามจับพวกทุจริตในธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเกาหลี

The Auditors กับพล็อตสายการงานพื้นฐานอาชีพ ที่เป็นแนวถนัดของเกาหลี เรื่องนี้เกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายตรวจสอบในบริษัทยักษ์ใหญ่

PASINEE P.

July 9, 2024