Our Blues EP.1-3 ‘ฮันซู’ และ ‘อึนฮี’ รักแรกตลอดกาลของฉัน

Our Blues EP.1-3 เมื่อรักแรกตลอดกาลกลับคืนบ้านเกิด ในวันที่อึนฮียังไม่มีใคร ความรู้สึกเก่าๆ ก็พร้อมหวั่นไหวอย่างช่วยไม่ได้

PASINEE P.

April 17, 2022