Seoul Vibe 1988 มองยุค 80 ผ่านเกาหลีในช่วงเปลี่ยนแปลง: การเมือง โอลิมปิก และวัฒนธรรมตะวันตก

Seoul Vibe เล่าเรื่องในปี 1988 ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก และเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน

PASINEE P.

September 5, 2022