The Great Shaman Ga Doo Shim วิเคราะห์หมอผี มูเตลูในสังคมเกาหลี

ดูซีรีส์ให้ซีเรียส EP.23 The Great Shaman Ga Doo Shim ล้อมวงฟังข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์หมอผี ผ่านการ ‘มูเตลู’ ในสังคมเกาหลี!

PAT

August 14, 2021