Smalltalk EP.65 เก็บข้อมูลต้องรู้ ก่อนดู The Childe หนังใหม่ คิมซอนโฮ

Smalltalk EP.65 ภาพยนตร์ The Childe ของ คิมซอนโฮ ที่เชื่อว่าหลายคนกำลังรอให้ถึงวันฉาย เราชวนทุกคนมาเก็บข้อมูลกันก่อนไปฟินกันให้สุดในโรง

PASINEE P.

July 20, 2023